Bestuur Vereniging Platform VMBO Intersectoraal & Raad van Toezicht

Voorzitter
Harry Grimmius
Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe
Bemmel

Vice voorzitter
Marcel Snijders
locatie directeur Twents Carmel College
Oldenzaal

Secretaris/penningmeester
Willem Schnoor
directeur bovenbouw  vmbo De Waerdenborch
Holten

Lid
Mark Daalderop
locatie directeur Titus Brandsma v/h Arentheem College
Velp

Lid
Nick van Bennekom
locatie directeur Wolfert Pro
Rotterdam

Lid
Wils van Leyden
Schoolleider Groene Hart Leerpark
Alphen a/d Rijn 

Stichting Platform VMBO Intersectoraal (Stichtingbureau)

Directeur
Roeland Baaten

Beleidsmedewerker
Jeffrey Whyte

Secretariaat
Anne-Marie Baaten-Bootsma