Wij kunnen het niet allemaal alleen en willen dat ook niet. Met Partners in Ontwikkeling (PiO) halen wij nog meer kennis en ervaring binnen onze organisatie. Het PiO, bestaande uit APS, CPS en KPC-groep, ondersteunt ons bij de netwerkbijeenkomsten. Willen jullie weten wie Edith(KPC-groep), Gert-Jan(CPS) en Iko(APS) zijn en wat hun ideeën en ambities zijn

Edith Vissers

“Het intersectorale onderwijs binnen het VMBO en de groei daarvan onderschrijft het belang van goed georiënteerde en breed opgeleide mensen die goed zijn voorbereid op het vervolgonderwijs. In de rol van ondersteuner van de netwerkbijeenkomsten van het platform draag ik met veel plezier en enthousiasme bij aan deze ontwikkeling. Ik vind het een uitdaging om processen te begeleiden waarbij het er om gaat veranderingen binnen scholen te bewerkstelligen. Door het zetten van kleine stappen vanuit bestaande situaties kan er draagvlak gecreëerd en succes ervaren worden voor het realiseren van aantrekkelijk en goed intersectoraal onderwijs. Mijn leidende motto daarbij is “Als je ver wilt komen, moet je dichtbij beginnen.” “

Gert-Jan Bos

” ‘Leren doe je altijd en overal’ en ‘Ik ben omdat wij zijn’ zijn mijn kijkwijzers bij het ontwikkelen van “Intersectoraal Onderwijs”. Ontwikkelen doe je samen, daaruit groeit een voor de school passend concept, zodat voor de leerling die brede voorbereiding op zijn mogelijkheden in de maatschappij worden vormgegeven en de basis biedt voor zijn verdere ontwikkeling naar een leven dat bij hem past.”

Iko Doeland

“Als docent en schoolleider ben ik altijd in het vmbo werkzaam geweest. Nu ben ik als APS’er voornamelijk voor het beroepsonderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder werkzaam. Het intersectorale programma vormt daar een belangrijk deel van. Dat is niet toevallig. Juist vmbo-leerlingen kunnen een opleiding gebruiken waarmee zij hun (levens)loopbaan vorm leren geven. Het intersectorale programma is een prachtige oriëntatie op de wereld van arbeid en beroep: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Geweldig om  met al de scholen van het platform aan de kwaliteit van de praktijk van het programma te werken.”

Daarnaast ondersteunen Klaas Pit en Marlous Maarleveld van BMC ons bij het werken aan kwaliteit voor de netwerkdagen.

“Elke ontwikkeling in de school moet uiteindelijk bijdragen aan de versterking van het primaire proces. Vanuit dit perspectief werken we bij BMC, in de dagelijkse schoolpraktijk, aan beter onderwijs. Bij de netwerkbijeenkomsten van het platform vmbo intersectoraal komt dit principe goed tot zijn recht. Wij nemen dan ook van harte deel aan het PIO om zo, samen met de scholen, het programma intersectoraal nog sterker te maken.”