De leermiddelenbank is een verzameling van intersectorale lesstof, die is ontwikkeld door de scholen die lid zijn van het Platform. De leermiddelenbank is tot stand gekomen in 2005 op verzoek van de leden om het uitwisselen van intersectoraal lesmateriaal mogelijk te maken. Scholen raadplegen de leermiddelenbank om voorbeelden te bekijken van lesstof of ideeën op te doen om lesstof te ontwikkelen voor hun brede intersectorale programma’s.

De leermiddelenbank bevat voorbeeld lesmateriaal voor de gemengde leerweg en de drie uitstroomvarianten, nl. Technologie en Commercie, Technologie en Dienstverlening en Dienstverlening & Commercie ten behoeve van de Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte Leerweg. Van de scholen die aangesloten zijn bij het Platform wordt verwacht dat zij hun ontwikkelde intersectoraal lesmateriaal op de leermiddelenbank plaatsen en dit vervolgens ter beschikking stellen van de andere leden.

Via onderstaande link komt u bij de leermiddelenbank Intersectoraal

- Leermiddelenbank Platform VMBO Intersectoraal

Folio lesmateriaal
Iedere school die zich aansluit bij het Platform ontvangt een complete set van het door het Platform VMBO Intersectoraal ontwikkelde voorbeeld lesmateriaal. Deze set bestaat uit 13 themaboeken met sturingsmiddelen voor de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg en hetzelfde aantal voor de Gemengde Leerweg. Verder is er een toolkit ontwikkeld. De toolkit kan door de leerling gebruikt worden zich te bekwamen in de voorkomende handelingen die het intersectoraal programma kent. Het Platform benadrukt dat het lesmateriaal alleen een voorbeeld is omdat iedere school het materiaal aanpast aan de omgeving van de school, de ervaring van de school met lesmateriaal en de kenmerken van de leerlingen van de school.

Digitaal lesmateriaal
Naast het beschikbaar stellen van folio voorbeeld lesmateriaal heeft Microweb Edu in samenspraak met een aantal scholen en het Platform VMBO Intersectoraal, in de vorm van een pilot, gewerkt aan het digitaal beschikbaar stellen van het lesmateriaal. Het digitale lesmateriaal is webgebaseerd, wat inhoudt dat het onafhankelijk van welke elektronische leeromgeving dan ook gebruikt kan worden. Het digitale lesmateriaal is beschikbaar via de website www.vmbo-is.nl. Hiervoor heb je wel een account voor nodig. Wij raden geïnteresseerde scholen aan een proefaccount aan te vragen bij Microweb Edu door contact op te nemen met Jacqueline Rootveldt (jrootveldt@microwebedu.nl). Daarnaast is het verstandig een afspraak te maken voor een korte uitleg van wat er allemaal mogelijk is met het digitale lesmateriaal.